Dobór palników

Dobór palników Weishaupt

W celu doboru palnika, należy:

- podać urządzenie w którym będzie zamontowany palnik (zdjęcie tabliczki),

- parametry medium na jakim będzie pracował palnik (olej, gaz (ziemny, płynny, biogaz)

- jeżeli palnik gazowy, dodatkowo ciśnienie gazu, w przypadku biogazu - skład procentowy biogazu,